• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversity of Bergen

Search form

Search form

The old communal hamlet before 1910.

Dale farm

18.06.2018

The Dale farm lies well situated on the gravel by the river, below the mountain Beitelen. But a few stone throws further north, on the wide expanse behind the houses, there has been an older farmstead. Here there have been found a number of cooking hollows, pole holes, an old road and traces of something believed to have been a palisade. Finds from this oldest farmstead may be dated to the time of the migrations, 400-600 years A.D.

Neck rings

Høvik

13.03.2018

Drawing of how it might have looked at Straume 7000 years ago.

Skipshelleren

18.06.2018

For vel 7000 år sidan var Straume ein av dei beste – om ikkje den beste – veideplassen i Hordaland. Steinalderfolket som busette seg ved Skipshelleren, skjøna truleg ikkje kor heldige dei var. Mellom dei opptil 2 meter tjukke dyngjene med stein og bein som arkeologar grov fram i 1931–32, fann dei reiskapar og avfall frå fangst og matstell. Frå dette materialet har arkeologane stava seg fram til livet ved straumen.