• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversity of Bergen

Search form

Search form

The combination building at Nordvik.

Nordvik

16.06.2018 - 17:27

The old communal hamlet before 1910.

Dale farm

18.06.2018 - 20:10

The Dale farm lies well situated on the gravel by the river, below the mountain Beitelen. But a few stone throws further north, on the wide expanse behind the houses, there has been an older farmstead. Here there have been found a number of cooking hollows, pole holes, an old road and traces of something believed to have been a palisade. Finds from this oldest farmstead may be dated to the time of the migrations, 400-600 years A.D.

Neck rings

Høvik

13.03.2018 - 21:14

Drawing of how it might have looked at Straume 7000 years ago.

Skipshelleren

18.06.2018 - 20:13

For vel 7000 år sidan var Straume ein av dei beste – om ikkje den beste – veideplassen i Hordaland. Steinalderfolket som busette seg ved Skipshelleren, skjøna truleg ikkje kor heldige dei var. Mellom dei opptil 2 meter tjukke dyngjene med stein og bein som arkeologar grov fram i 1931–32, fann dei reiskapar og avfall frå fangst og matstell. Frå dette materialet har arkeologane stava seg fram til livet ved straumen.

Kårstad, Veafjorden

Stamnes

18.06.2018 - 20:13

Byrkjehaugen, Voss

Byrkjehaugen

19.06.2018 - 17:50

On the farm Bø, close to the highway between Bulken and Voss lies Byrkjehaugen, one of the largest burial mounds in West Norway. Originally it was around 50m across and 5m high, but following the excavation in 1908 and chipping off by both railway and road construction, the cross-section has shrunk to 37m and the height to 4m. All the same, it is an impressive burial monument for the passing traveller to see.

Mula

19.06.2018 - 17:51

King Sverre in the snowstorm in the Voss Mountains, 1870.

Sverrestigen

19.06.2018 - 17:48

Yellow rattle

Ulvund

19.06.2018 - 18:02

One of the oldest farms in Myrkdalen, Ulvund, is recognized as one of 14 areas in Hordaland having an especially valuable cultural landscape. The dirt road runs along a steep slope down toward Lake Myrkdalsvatnet. The flattest field, which today is harvested for silage, used to be an old grain field, while the slopes were old hayfields.

Holo

Holo

07.03.2019 - 17:30

I Kvassdalen var det aktiv stølsdrift med mjølking av kyr og geitehald nokre år inn i vårt tusenår, og slik hadde det vore i meir enn to hundre år. Såleis har dalen ikkje fått gro til med kratt og skog, men er open og lys. Fortsett er det beiting av kyr og sauer.