• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Teglsteinshuset ovanfor riksvegen gjennom Folkedal

I teglsteinshuset rett ovanfor riksvegen gjennom Folkedal vart det drive ljåproduksjon fram til midt på 1950-talet (Svein Nord).

LJÅSMEDANE I FOLKEDAL

Folkedalsljåen hadde i mange år eit godt omdøme. Rett ovanfor riksvegen gjennom Folkedal ligg eit langt teglsteinshus, på innsida av elva. Her var det drive ljåproduksjon fram til midt på 1950-talet.