• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Husmannsplassen på Eikjehaugen

Husmannsplassen på Eikjehaugen

Husmannsplassen Eikjehaugen ligg øvst i Steinsdalen i Kvam og er eit samanbygd anlegg med tradisjonell to-roms planløysing som var vanleg for husmannsplassar og mindre bruk i Hardanger før midten av 1800-talet. Anlegget innheld kjøken, røykstove, sval og grindverksbygd løe med flor. Tidligare stod her og bu/bualoft og stabbur. På Eikjehaugen har det budd folk frå 1796 til 1938, men ettersom det er rissa inn MMCCLX (1760) på den gamle beten frå røykstova er bygningane truleg eldre, og kan vera flytta til staden.  Eikjehaugen har verneklausul og vert nytta til fritidsbustad.