• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Åsane gamle kirke (Knut Strand)

Åsane gamle kirke ble bygget som en langkirke i stein og tre på et mulig kirkested fra middelalderen. En kirke er nevnt i historiebøkene på samme sted allerede i 1598. Steinkirken, omtrent slik den er i dag, ble vigslet av Johan Nordahl Brun.

På 1800-tallet ble det foretatt flere ombyggingen. Den ble restaurert av Ole Landmark i 1935. Kirken brant ned natt til 1. juledag 1992 og ble gjenreist av arkitektene Claus og Jon Lindstrøm i 1995 som en tro kopi på opprinnelig stein med ny treinnredning.

Kirken har et krusifiks fra 1600–1700-tallet som trolig er fra en tysk kirke. Det står en minnebauta over falne fra Åsane i andre verdenskrig i tilknytning til kirken.

På gravlunden er det reist en minnestein over falne russiske soldater i krigsårene 1941–45.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.