• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bergen Trygdekasse (Knut Strand)

Dette er en streng, modernistisk bygning, bestående av en enhetlig blokk tegnet av Per Grieg i 1954. Den øverste delen er vindusløs, med unntak av noen «glugger». Fasadens regelmessig fordelte vinduer er satt inn i bygningsblokken uten noen form for markering, med den laveste vindusrekken nederst. Hadde opprinnelig inntrukket første etasje som blant annet rommet en bensinstasjon og butikklokaler. Bygget er i dag overtatt og ombygget av Universitetet i Bergen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.