• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Damsgård hovedgård (Knut Strand)

Damsgård hovedgård er et av hovedverkene i norsk rokokkoarkitektur. Gården tilhørte Munkeliv kloster i middelalderen. De eldste delene av anlegget stammer fra tidlig 1700-tall. Hovedbygningen fikk rokokkofasade ved en ombygging i 1770-årene. Trolig var arkitekt Johan Joachim Reichborn involvert i ombyggingen. Damsgård ble nå den største og staseligste av byens lystgårder.

Huset ble helårsbolig fra 1880. Bygningen er fredet og er omfattende restaurert av arkitektene Tale og Hans Jacob Hansteen. To 1700-tallshager er også restaurert. Damsgård hovedgård ble åpnet som museum i 1993 og bymuseet i Bergen er ansvarlig for bygningen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.