• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Fastings Minde (Knut Strand)

Fastings Minde var tidligere et lyststed, et fornemt hus med høy midtark, bygget av forfatteren Claus Fasting. Det ble noe påbygget i 1830-årene. Få hus av denne typen er bevart bortimot uendret. Fra 1865 til 1957 ble det drevet mentalsykehus her. Skole- og universitetsutbygging la etter hvert beslag på store deler av eiendommen, som ble kommunal i 1913. Arkitektene Peter Helland-Hansen og Sverre Lied sørget for nødvendig restaurering på slutten av 1960-tallet.

Huset eies av Universitetet i Bergen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.