• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Gamle Gades inst. (Knut Strand)

Denne bygningen er en del av det opprinnelige sykehusanlegget på Haukeland sykehus. Det ble bygget i 1911 og har karakteristisk, enkel pussarkitektur med klart definerte volumer og takflater med forenklet historisme og jugend i detaljer og dekorelementer. Eksteriøret er fredet.

Gades brukes i dag som studentbygg.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.