• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Geofysisk institutt (Knut Strand)

Hovedbygget for Geofysisk institutt ble bygget av Bergens Museum i 1928 og er et monumentalt hus som lykkes i å gjøre det vordende universitetet i Bergen synlig. For en stor del ble bygget finansiert ved donasjoner fra byens borgere. Det er også tilholdssted for Vervarslinga på Vestlandet. Fløyene ble fullført i perioden 1946–51, etter at Universitetet i Bergen var formelt opprettet i 1946. Egill Reimers hadde laget opplegg til fløyene og arbeidet ble fullført av hans assistent Atle Urheim i samarbeid med Ingolf Danielsen.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.