• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Møhlenpriskomplekset (Knut Strand)

Møhlenpriskomplekset består av tre kvartaler på Møhlenpris, fra Professor Hansteensgt 65-79. Arkitekt Martin Enger var sekretær for boligrådet i årene 1916 til 1919. Dette boliganlegget med adresse i flere gater blir ansett for å være hans viktigste arbeid. Magistraten påla imidlertid arkitekten å redusere den opprinnelig planlagte boligstandarden på anlegget. Resultatet ble mange ettroms leiligheter uten bad. 

På 1980-tallet, i kjølvannet av «Lov om fornyelse av tettbygde strøk», ble bygningene utbedret i regi av Institutt for byfornying.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.