• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Gammel furuskog (Bjørn Moe)

Gammel furuskog (Bjørn Moe)

En avstikker til den åpne skogen ved Brennhaugen i Munkebotsdalen gir en annen skogsopplevelse enn det den noe ensformige, tette planteskogen langs veiene på Fløyen byr på. Når du har tatt av fra veien ovenfor Munkebotsvatnet, kommer du inn i en furuskog uten tydelige stier. I skogen er det også bjørk og noen steder hassel og platanlønn. Høyere oppe i lien står restene etter en gammel furuskog. Trærne er grovvokste med kraftige greiner, og noen av dem er trolig minst 300 år gamle.

  • 100 år; Bergen og Hordaland Skogselskap 1899–1999. Bergen og Hordaland Skogselskap.