• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Hans Jacob Meyers skulptur Mor og barn fra 1954, tårnfoten, Nonneseter kloster

Hans Jacob Meyers skulptur Mor og barn fra 1954, tårnfoten, Nonneseter kloster. (Øystein Klakegg)

Nonneseter kloster var et kvinnekloster som antakelig tilhørte cistercienserordenen. Det kan ha vært grunnlagt allerede i første halvdel av 1100-årene. Det er omtalt i Heimskringla i forbindelse med begivenheter som fant sted i 1135, og i så fall kan det opprinnelig ha vært et benediktinerkvinnekloster.

Etter reformasjonen ble klosteret en del av Vincent Lunges adelige setegård («Lungegården»). Etter 1705 kom den i borgerlig eie. I 1724 ble en ny hovedbygning bygd over kirkeruinen. Denne bygningen brant i 1891.

Alle spor av klosterets bygninger, bortsett fra klosterkirken, er borte. Av klosterkirken gjenstår en vestre tårnfot fra midten av 1100-årene. Tårnfoten ligger mellom jernbanestasjonen og Bystasjonen. Idag er den brukt som minnehall over krigens ofre. Hvelvet må være det eldste gjenstående hvelv i landet.

Inne i bebyggelsen øst for tårnfoten ligger et lite kapell som må ha vært et sidekapell til koret i den utvidede klosterkirken. Bygningen stammer fra annen halvdel av 1200-årene og har fine gotiske hvelv.