• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Øvre Korskirkeallmenning 3-7 (Knut Strand)

Øvre Korskirkeallmenning 3-7 består av tre markante leiegårder.

Nr. 7 er hjørnehuset mot Lille Øvregate og er en leiegård i mur fra 1890-tallet, tidstypisk for byggeboomen på slutten av 1800-tallet.

Nr. 5 er et moderne bygg oppført for Hordaland Meieri i 1916, med en arkitekt fra Kristiania.

Nummer 3 er et tidlig ungdomsarbeid av Egill Reimers.

Nederst mot Kong Oscars gate ligger en gammel, fredet murbygning fra 1700-tallet.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.