• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Solheim sekundærstasjon (Knut Strand)

Monumentalbygg i Fjøsangerveien med gode proporsjoner og vakre detaljer. Det ble tegnet av Sigurd Lunde i 1915, og fikk et tilbygg mot syd i 1924. Et nytt tilbygg etter krigen reduserte helhetsinntrykket. 

Sekundærstasjonen fungerte som innmatingssentral for elektrisk kraft hvor nettspenningen nedtransformert fra 40 kV til 7,5 kV. Fra sekundærstasjonen gikk strømmen til det lokale fordelingsnettet via transformatorkiosker som omformet vekselstrømmen til likestrøm. Etter at arealbehovet for transformatorer er blitt mindre brukes bygget nå til andre formål, blant annet som kantine for BKK.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.