• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Søreide Kirke (Knut Strand)

På 1970-tallet kom vifteformen til å prege kirkearkitekturen. Mens man tidligere hovedsakelig bygde langkirker, får kirkene nå mer sentrerte rom. Søreide kirke fra 1973, der menigheten sitter rundt alteret på tre sider, er en av de mest gjennomførte vifteplanene fra denne perioden. Den fjerde siden er forbeholdt liturgier. Kirkerommet kan utvides ved å åpne mot møterom bak.

Kirken er tegnet av Helge Hjertholm og bygget i betong og kledd med eternitt. Taket, som strekker seg ut over bygningskroppen, er løftet til en avrundet pyramide som gir overlys til kirkerommet. På denne måten understrekes kirkerommets viktighet.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.