• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Store Lungegårdsvannet

Store Lungegårdsvannet. (Svein Nord)

LUNGEN SOM ER I FERD MED Å FORSVINNE

Store Lungegårdsvannet (etter Lungegården – Vincents Lunges gård) var stort en gang, iallfall sammenlignet med dagens størrelse. Tidligere gikk det også en bred strøm inn til Smålungeren. Dette vannet nådde i vikingtiden like inn til Torgallmenningen, omtrent der hvor bakken begynner å gå opp mot Engen.

I 1920-årene ble Smålungeren avstengt. Senere har utfylling redusert overflatearealet av Store Lungegårdsvannet til mindre enn 35 % av det opprinnelige. Utfylling pågår stadig.

Store Lungegårdsvannet er et typisk eksempel på et delvis innelukket sjøområde med rikelig ferskvannstilførsel. Den grunne terskelen ved Strømmen stenger av dypvannet innenfor. De innelukkede vannmassene er sterkt lagdelte, ofte med et ferskvannssjikt på toppen. På grunn av utfyllingen er tidevannsstrømmen vesentlig svakere nå enn tidligere. Dermed er den totale vannutskiftningen blitt dårligere og lagdelingen i vannmassene enda mer markert. Av samme grunn islegges vannet oftere enn før.

Få andre steder i Hordaland blomstrer algene opp så tidlig som i Store Lungegårdsvannet. Enkelte år kan man se den grønne fargevirkningen alt i februar, men vanligvis kommer den først i mars. Rikelig næringstilførsel og et tynt topplag med ferskvann gir ideelle vekstbetingelser for algene.