• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Sudmannske barnehjem (Knut Strand)

Sudmannske barnehjem er et bygg som skiller seg ut med sine nøkkelhullformede vinduer. Det valmede taket med svai og det fremskutte midtpartiet tyder på at arkitekt Schak Bull også har latt seg inspirere av bergenske 1700-tallshus.

Barnehjemmet som var bygget for 40 barn av Den Sudmannske Stiftelse, var i drift fra 1903 til 1947. Da overtok kommunen huset og drev Sandviken sykehjem her fra 1969 til 1992.

Sandviken dagsenter med dagtjenester for utviklingshemmede holder til i bygningen i dag.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.