• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Svalbardhusene (Knut Strand)

Svalbardhusene ble bygget for ansatte ved Store Norske Spitsbergen Kullkompanis lokale avdeling. Et eksotisk boliganlegg som er uvanlig i norsk sammenheng. Husene som har gavlen mot veien, har gitt denne gaten et spesielt preg. Blich som først var assistent hos Leif Grung, tegnet i tillegg minst ti andre bolighus på Starefossen. Grung planla utbyggingen her, Blich fullførte den i 1950.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.