• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Torvetua huseierlag (Knut Strand)

Kurt Oddekalv tok initiativ til utbygging av det seksti mål store boligområdet på Neshaugen på Kirkebirkeland. Et samarbeid med arkitekt Bjørn V. Eik strandet, og det ble arkitekt Rolv Eide som utviklet området sammen med Norges miljøvernforbund i 1998.

Nabolaget består av førti miljøboliger, ni forskjellige hustyper, alle med torvtak og ukantet villmarkspanel som kledning. Huseierlaget har eget vassverk og biologisk renseanlegg. Boligområdet bærer preg av at det ved utbyggingen ble lagt vekt på bevaring av eksisterende naturkvaliteter.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.