• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa i Ulriksdal (Knut Strand)

Denne villaen ble tegnet for ingeniør Per Stolz i 1942. Det er en av 18 villaer Per Grieg tegnet i Ulriksdal og her kan man studere hvordan Grieg på ulike måter har tatt opp elementer fra vestnorsk byggeskikk, engelske byggetradisjoner og funksjonalismen. De fleste av de 18 villaene har enten nærmest kubistiske eller rektangulære bygningskropper. Noen av dem er er dels av mur eller naturstein, dels av tre. Takene er ofte inspirert av 1700-talls hus med svaiet valmtak, tekket med pannesteiner i tegl eller skifer og stort takutspring.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.