• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Villa Steinstua (Knut Strand)

Kanskje den mest markante av alle Kristian Bjerknes’ eneboliger. Huset er tegnet i 1935 og ligger helt oppunder Damsgårdsfjellet, med utsikt over byen. Tunge, grove steinmurer stiger opp fra terrenget og gjør den lille bygningen monumental. Markene som lå omkring da huset var nytt, er med årene blitt bebygget.

Arkitekturguide Bergen (2. utgave,) utgitt av Bodoni Forlag i samarbeid med Bergen Arkitektforening i 2014.