• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Ved Gaupåsvatnet. Det hvite feltet litt til venstre i bildet viser et fersk snitt i anortositten. I åsen i bakenfor ligger anortosittbruddet til Arna steinknuseverk.

Ved Gaupåsvatnet. Det hvite feltet litt til venstre i bildet viser et fersk snitt i anortositten. I åsen bakenfor ligger anortosittbruddet til Arna steinknuseverk (Svein Nord). 

Ved Gaupås brytes anortositt og knuses til pukk og grus til veier og hageanlegg. I Indre Arna, Rådalskrysset og Sandsli– Kokstad-området er den lyse bergarten lett synlig fra veien. Den er beslektet med anortosittmassivene i Gudvangen– Mjølfjell-området, hvor anortositt brytes i større mengder. Anortositt har mange mulige bruksområder, blant annet som slipemiddel i vaskepulver og tannpasta, og til bruk i steinull. Den er usedvanlig rik på aluminium. Dersom en i framtiden kan utvikle en ny metode for å frigjøre aluminiumen fra bergarten, vil den kunne brukes som råstoff til aluminiumsproduksjon.

En variant av anortositt, anortosittgabbro, også kalt koronitt, er en vakker og uvanlig bergart. Selv i verdenssammenheng er den sjelden. Bergarten finnes i flere soner i Bergensbuene, sammen med vanlig anortositt. Anortosittgabbro er en hvit bergart, med svarte linser eller bånd. Å frambringe en slik spesiell stein er ikke gjort i en håndvending. Prosessen startet for en milliard år siden med at bergsmelter størknet til fjell, dypt nede i jordskorpen. Den nye bergarten bestod av plagioklas, med lag eller klumper av det tunge, jernrike mineralet olivin. Det var godt og varmt i starten, rundt 1200 °C. Da temperaturen etter hvert sank med rundt 350 °C, ble nye mineraler dannet på bekostning av de gamle. Olivinen ble stort sett borte og erstattet av nesten svart pyroksen, med en vakker rand av rødbrun granat, og plagioklasen fikk samtidig sin hvite farge. Randstrukturen kalles koronastruktur, og navnet koronitt brukes derfor om denne bergarten. Koronitt er så spesiell og fin å se på at den er blitt kåret til Hordalands fylkesstein.

  • Anortositt og anortosittgabbro

Anortositt og anortosittgabbro

Anortositt er en dypbergart som inneholder minst 90 % av det aluminiumsrike mineralet plagioklasfeltspat. I tilfeller hvor mineralene pyroksen, amfibol og granat opptrer som klumper eller bånd, får bergarten en mer gabbroisk mineralsammensetning og kalles anortosittgabbro. (Haakon Fossen)

  • Austrheim, H.; Griffin, W. L. 1985. Shear deformation and eclogite formation within granulite-facies anorthosites of the Bergen Arcs. Chemical Geology 1985:267–281.