• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Nygårdsparken på 1920- tallet.

Nygårdsparken på 1920- tallet. Legg merke til hesjene i bakgrunnen. (BM)

Nygårdsparken ble anlagt tidlig på 1880-tallet, etter et initiativ fra legene Klaus Hanssen og Joachim Wiesener. Det ble plantet sjeldne planter og trær, satt opp skulpturer og gravd ut dammer for prydfugl og fisk. I 1901 ble en last med 100 gullvederbuker og 500 karper sendt til Bergen fra den da polske byen Berneuchen. Underveis døde mange av fiskene, men 54 gullvederbuker og 296 karper overlevde og ble satt ut i den nyanlagte nedre dammen i Nygårdsparken. Denne importen har trolig vært opphavet til alle gullvederbukbestandene i Norge, blant annet i Skårsvatnet i Kvam.

Gullvederbuken i Nygårdsparken døde ut vinteren 1926 eller 1927. Karpene er også vekke. Etter at parken ble kommunal i 1947, har det ikke vært satt ut nye karpefisker. Men flere eksotiske fugleslag, blant annet flere svanearter, er satt ut. Ettersom trærne har vokst seg gamle og høye, har parken også blitt attraktiv for flere naturlig forekommende fuglearter. Nygårdsparken har således en god bestand av både ringdue og den etter hvert mer uvanlige tyrkerduen. Mest bemerkelsesverdig er likevel en liten, men tiltakende flokk av kjernebitere, som hvert år kommer hit for å overvintre. Arten er under ekspansjon i Norge, men Nygårdsparken er eneste sted i Hordaland at arten opptrer bortimot regelmessig.

  • Kjernebiter

Kjernebiter (Villen Vedeler)

  • Bylav i Nygårdsparken. (Tor Tønsberg)

Bylav er en spesiell lavart som vokser på noen trær i Nygårdsparken. Arten finnes kun i byer og tettbygde strøk fordi den i motsetning til andre lavarter trives på steder med høy luftforurensning. (Tor Tønsberg)

  • Gram-Gjesdal, C.O. 1982. Notat om «gullfisken» i Nygårdsparken, dens sannsynlige utplanting i Nygårdsparken og dens vandring til Skårsvannet trolig i 1914.
  • Ferskvannspartierne i Nygaardsparken. 1901. I: BT 20.09.1901:2–3. Falkenberg, F.2004. Fuglene i Byparken. Bergen kommune, informasjonsplakat.