• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Munkeliv kloster lå på Nordnes, på plassen som nå heter Klosteret. Det var et benediktinerkloster som ble grunnlagt av kong Øystein Magnusson (1103-23). I 1426 ble klosteret overtatt av birgittinerne. I 1455 ble det herjet av tyskerne, som satte fyr på både kirken og klosterbygningene da de drepte Olav Nilsson, den norske høvedsmannen på Bergenhus som hadde flyktet inn i kirken. Kirken ble gjenreist og fungerte i kort tid som byens domkirke, før fransiskanerkirken i Vågsbotn ble domkirke i 1536. Kirken ble antakelig påbegynt allerede i Øystein Magnussons tid (før 1123) og må ha vært en av de staseligste kirkebygninger i Bergen.

Jonsklosteret lå ovenfor Strandgaten, i området mellom Strandgaten og plassen foran Tinghuset. Det var et augustinerkloster, antakelig grunnlagt i andre halvdel av 1100-årene. Ingen rester av klosterbygningen er bevart.

  • Fredriksberg

Fredriksberg

Fredriksberg ble foreslått anlagt allerede på 1640-tallet, men festningen ble ikke bygd ferdig før ca. 1706. Den er oppkalt etter Fredrik III. Festningsingeniørene mente at Fredriksberg burde bli den viktigste festningen i Bergen, fordi den kunne kontrollere både Vågen med byen i øst og Nøstet-Sydnes og Puddefjorden i vest. Til og med hele området mellom Kvarven og Sandviken ville kunne beskyttes fra dette høydedraget på Nordnes. Festningen har flere bygninger, bl.a et stort krutthus fra ca. 1700 og kassematter (skuddsikre rom) fra 1660-årene. Både brannvakt og Værvarslingen har benyttet seg av den strategiske posisjonen. I nyere tid har Nordnes Bataljon hatt sitt hovedkvarter på Fredriksberg fra 1935.