• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Ostrakistene er lett kjennelege i sin karakteristiske stil

Ostrakistene er lett kjennelege i sin karakteristiske stil (Nils Georg Brekke)

Kring Mjøsvågen ligg det enno eit tett sjøbruksmiljø. Nokre av bygningane er vanlege naust, men dei fleste har rom til små næringsverksemder og verkstader. Her har bøndene på Øvsthus, Mjøs, Hole og andre gardar skaffa seg kjærkomne ekstrainntekter som smedar, gjørtlarar, treskomakarar, kistesnikkarar og rosemålarar.

Det var kring 1865 at dei tok til med å arbeida kister for sal til kjellarhandlarane i Bergen. Jon Larsson Børneset Mjøs (1825-1913) var eigentleg smed, men han bygde seg hus i Mjøsvågen og starta opp med kisteproduksjon. Han gjorde det godt og bygde nytt hus, med eitt rom for snikring og eitt for beslag og måling. Etter kvart voks det fram fem kisteverkstader i Mjøsvågen. Mellom dei yngre var Lars L. Mjøs kjend for å vera ein dugande målar. Brørne Fuse og Halldor Hole hadde faste leveransar til kjøpmann Ole Bratland i Blaauwhopen ved Muren i Bergen. Også i Lonevåg var det stor produksjon av ostrakister, og då det minka med avsetnaden på rosemåla kister kring hundreårsskiftet, la dei om til reisekoffertar med bogne lok; "amerikakoffertar" vart dei gjerne kalla.

Lenger oppe ved Holeelva heldt messingstøyparane, gjørtlarane, til – ein annan halvindustriell handverksspesialitet. Den gamle smia ved Holeelva dreiv med støyping i opne former heilt fram til 1970-åra. Inst i Mjøsvågen kom det etter kvart mekaniske verksemder, som framleis er i full drift.

  • Messingstøyping

Messingstøyping (gjørtling) har lange tradisjonar i Mjøsvågen. Jubileumsmedaljongane til Griegjubileet i 1993 vart støypte her (Egil Korsnes).

  • Vik, B. V. (1986) Kistekallane kring Mjøsvågen. I: Osterøy i soge og samtid, s. 34-39.