• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

   

Bergartene på Litla Kalsøy i Austevoll

Mye er skjult, men noen av hovedtrekkene kjenner vi om historien bak det mangfold av bergarter og mineraler som omgir oss. Det Hordaland som vi...

Fjellkjeden forsvinner - dinosaurene kommer

Den kaledonske fjellkjeden er et eksempel på hvordan platebevegelser og kontinentaldrift kan føre til kollisjoner og til at veldige fjellkjeder...

Øst for Bjørsvik, Lindås

Himalaya-fjellkjeden er blitt til og dannes fortsatt ved at India driver inn i det asiatiske kontinentet. Dette kan skje fordi kontinentene på...

Urtidsfjell – gneis fra vestlige deler av Stølsheimen.

Ingen ting er vel så solid, uforanderlig og stabilt som det norske grunnfjellet. Her er ingen vulkanutbrudd eller voldsomme jordskjelv. Men slik...