• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

  

Bjørk

Den hardføre bjørka vokser fort og sprer seg raskt til nye områder; den er på frammarsj både i lavlandet og oppe på fjellviddene. Uten bjørka i...

Gammel furuskog

Furua klorer seg fast i saltdrev og blest ytterst på kysten, den holder seg oppreist i snøstorm og isnende kulde høyt til fjells. Furuskogen har...

Lauvskogsli med ramsløk.
Dei ytre rammene i landskapsrommet – kysten, fjorden, dalane og fjellet – er ein arv frå landet si geologiske historie, men det som gir bildet farge...
Matre i Masfjorden

Terrenget er bortimot loddrett, med urer, laus stein og sleip jord. Edellauvskogen lirker seg rotfeste, klorer seg fast og rykker uforferdet...

Tuer med rødsildre i grus på Finse.

Vegetasjonen rundt oss er i kontinuerlig forandring. Tusenårige prosesser, der endringer i klima, jordsmonn og kulturpåvirkning er de viktigste,...

Hordaland, 200 år siden, av J.F.L Dreier.

«Det er ikke nok med den skade, som hesten og kvæget gjør ved at fortære alle træspirer (...) de planter som ikke er opædte, nedtrampes.» Slik...

Heistarr i lyngheia

Eviggrønn flora fra sørligere breddegrader gjemmer seg i lune klippesprekker ytterst mot havet i Hordaland. Slike planter, som den sjeldne...

Blomster

Hvor er det blitt av alle blomstene rundt om på gårdene og langs vegkantene? Finnes det ennå fargesprakende marker fulle av prestekrage, blåklokke...

Midtsommerstemning vest for Opesjovatnet i Ullensvang

Fjellplanter pensler blanke berget med kraftige farger. Finner de bare rikelig tilgang på mineralnæring, vokser de bokstavelig talt på steingrunn...

Fargerikt svaberg ved sjøen

Planter uten blomster, kryptogamer, gjør seg gjerne lite bemerket. Men de utgjør langt flere arter enn sine mer iøynefallende florafrender. Sopp,...

Strandvegetasjon aust for Vardetangen i Austrheim

Strandplantene må tola saltvatn og bølgjeslag, dei må kara til seg næring på jord i rørsle eller på blanke berget. I fremste linja må somme jamvel...