• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kartet syner rørslene (kvite piler) til isbreane i den siste istida. «Vossabreen» har tapt mykje terreng til «Sognefjordbreen» og «Hardangerfjordbreen». Mykje av «Hardangerfjordbreen» bøygde av til den djupe Bjørnafjorden og Korsfjorden i staden for å gå ut Bømlafjorden.

(Grafikk: Inge Aarseth/Eva Bjørseth)