• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Fordeling av -VIN, -HEIM og -BØ namn. Desse namneklassane er om lag 1500 år gamle. Voss er det bygdelaget i landet som har flest -vin namn.

Fordeling av -LAND, -STAD og -SET namn. Desse er omlag 1000 år gamle.

Fordeling av -RUD, -TVEIT og -TUN namn. Dette er gjennomgåande dei yngste gardsnamna.