• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kart over områder (grå farge) som nå er tørt land, men som var sjø da breen smeltet vekk på slutten av siste istid. Tallene viser hvor høyt havet stod i forhold til i dag. Dette høyeste havnivået, som varierer fra sted til sted, kalles marin grense.

(Jan Mangerud/Sverre Mo)