• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

       

The newly mown hay on the farms at Vangdalsberget tell of the landscape of the scythe
For 5000 år sidan var det meste av Hordaland eit skoglandskap med store eiketre i varmekjær lauvskog. Kunnskap om korndyrking gjev grunnlag for...
Arktiske fangstfolk på veg over isen
Soga om busetnaden gjennom 10 000 år står ikkje skriven på papir, men i stein og jord, i mark og myr – bautasteinar, gravrøyser og bergbilete, og...