• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

  

Vårsildfiske ved Espevær i 1850-åra
Sildeeventyret på 1800-talet var ein rikdom i kystbygdene, med ringverknader på heile Vestlandet og i fjellbygdene i aust. Fram til 1870 var dei...
Merder i sjøen utenfor Rong i Øygarden

Kysten er lang og oppskåret av holmer, skjær, sund og fjorder. Klimaet er som det bør være. Og mange hordalendinger er født «med tang mellom tærne...

Kart over Christiansgaves Bergverk med omgivelser.

Ølve har de eldste kjente gruvene i Hordaland. I 1642 ble det gitt kongelige privilegier for et jernverk i Jernsmauget på gården Lilledals grunn,...

På plattformene langt ute i havet er tusenvis av mennesker i arbeid med å hente opp petroleum fra reservoarene et par kilometer under havbunnen.

Alt på 1750-tallet fabulerte Erik Pontoppidan i Forsøg til Norges naturlige Historie om mulighetene for petroleum i Nordsjøen: «Nord-Søens Fedme...

Byrkjelandssaga i Vikøy, Kvam i 1912
Når oppgangssaga kjem til fjordbygdene på 1500-talet, blir det ein høgkonjunktur på 1600-talet med tømmereksport til vesterhavsøyane – materiale til...
Takskifer klar til henting. Fra skiferbruddet på Nordheim på Voss.

Hordaland har opplevd flere «steinaldrer ». Den første var i selve steinalderen, med Bømlo som senter for hard stein til redskap og våpen. Myk...

Det andre Hotel Hardanger i Odda vart bygd i 1896
Turistferdsla på Vestlandet fekk sitt gjennombrot med dampskipstrafikken kring midten av 1800-talet. Fjordane i fjellandet vart reisemål for Europas...
Kinso kraftverk

Med mye nedbør, mange innsjøer i fjellet, fjorder som når langt inn i landet og store høydeforskjeller er Hordaland som skapt for...