• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

  

Annonse frå Midthordlands avis
Eitt av dei store samferdsleprosjekta på Vestlandet mot slutten av 1800-talet var opninga av Nesttun-Osbanen i 1894 – ei oppbløming av lokalhandel,...
Vegen gjennom Husedalen
I Gulatingslova heiter det at «tjodveg (ålmannaveg) (…) skal vera (…) så breid at (…) ein kan leggja (eit spjotskaft) tvers over vegen». Dette er...
Dei som ferdast langs kysten eller i fjellet i mellomalderen hadde kunnskapen om terrenget – det mentale kartet – i hovudet. Det er først på 1800-...
Fjordabåtane går ut frå Vågen laurdag ettermiddag
Overgangen frå segl til damp er den store revolusjonen i norsk samfunnshistorie. Alle kystbyar hadde sin lokalskipsflåte, men ingen større enn...
Varden på Nybunut
Dei gamle ferdsleårene over Hardangervidda, slepene, fortel om evna til å ta seg fram gjennom landskapet, med kunnskap om naturen – frå forhistoriske...