• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Vegen kan vera lang – også for haren

Dei kravla, dei kraup, dei sumde og flaug, dei hoppa og sprang for å koma hit. Ikkje visste dei kvar vegen bar, ikkje hadde dei arbeids- og...

Jaktfalk

«Når liene grønkar som hagar, når det laver av blomar på strå», kan vi ingenstad venare sjå enn vårt eige heimfylke. Men når haustregnet set inn,...

Hummer

Det yrer av liv på sjøbunnen i Hordaland. Ingen andre steder i landet finnes det make til artsrikdom. Det blir antatt at minst 2800 arter som er...

Kanadagås

Naturen er best naturleg. Derfor har vi i Noreg strenge reglar for innføring av framande dyreslag. Like fullt har det opp gjennom åra vore dei som...

Ærfuglen, ein av våre hekkefuglar, har auka sterkt på Hordalandskysten dei siste 10–15 åra

Naturen er aldri i stillstand – ein uvanleg kort sommar på fjellet eller ein hard vinter kan slå ut store delar av ein dyregenerasjon eller to....

Silda – en utpreget stimfisk – har betydd mye for bosettingsmønsteret langs kysten av Hordaland.

Landjorden kan være karrig i Hordaland, men sjøen er gavmild, med stort artsmangfold. Nærheten til fisken i havet betyr mindre enn før, men fisket...

Neslesommarfugl

Insekt og andre småkryp er dei mest talrike skapningane i Hordaland – som elles i verda. På verdsbasis er over ein million insektartar registrerte...