• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

  

«Triangelen» på Fisketorget i Bergen omkring 1865
Amalie Skrams uforliknelege bilete av det spenningsfylte kulturmøtet mellom Bergen og strilane rommar større motsetningar enn mellom nokon annan...
The well constructed two-storeyed house at Skjørsand in Fusa around the end of the 19th century
Sveitserhusa er stilen som kjem inn etter 1860, når nye utbyggingslover fører til at dei store klyngetuna blir oppløyste, og gamle hus blir flytte ut...
Glesvær
Byborgarane sine hus langs leia er kjerna i dei gamle handels- og gjestgjevarstadene, med 3-4 sjømils mellomrom, ved gode hamner – med...
Fabrikkstedet Ytre Arna i 1880-årene
Tettstadutviklinga etter 1850 er ein prosess som formar det moderne Norge. Gamle handelsstader og nye fabrikkstader som utnyttar vasskrafta dannar...
Hieronimus Scholeus´ bergensprospekt
Bergen – vår første kongelege residensby – var gjennom mellomalderen Norges og Nordens største by. Bygningane kring Vågen fortel om Bergen som...