• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

  

«Et hus har vi reist til Guds ære; kom Jesus med vigsel og fred, saa det for vor bygd faar være et gudsordet helliget sted.»
Den kristelege lekmannsrørsla, den frilynde norskdomsrørsla og den politiske sosialradikalismen er ideologiske motpolar, men kulturelt og politisk er...
Den gamle kirken i Strandebarm
Kyrkjene vart reiste på gode gardar i bygdene og dannar sentrum i prestegjelda, som ligg til grunn kommunegrensene. I mellomalderen låg det ei...
Primstav frå Tveit i Kvinnherad
Den gamle norske bondekalenderen, primstaven, følgjer norrøn tidsrekning og deler året inn i eitt sommarhalvår og eitt vinterhalvår – 14. april og 14...
Selja kloster og helgenanlegg sett frå sjøen
Kloster- og helgenanlegget på øya Selja i Nordfjord var eit av dei viktige kyrkjelege monumentalanlegga og kyrkjesentera i norsk mellomalder – og...