• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

  

Stølskveld
Naturopplevinga hjå lyrikarane våre gjev ofte vår eiga landskapsoppleving ein djupare resonnans-botn, men styrken i naturens krefter kjem også fram...
Spelemannen Knut Hamre
Det er i Hordaland vi finn dei eldste merke etter ein folkemusikk knytt til nasjonalinstrumentet hardingfela, og framleis set denne musikktradisjonen...
Språket tek form i dagleglivet ute i det store «språklaboratoriet»
Språket fortel både om sosial avstand og om menneskeleg kontakt. Dialektane viser kva folk som har hatt samband med kvarandre gjennom tidene – ein...
Frontalen fra den gamle stavkirken i Ulvik
I mellomalderens kyrkjerom stig ein innhaldsrik biletbodskap fram i skinet frå blafrande vokslys – på antemensalene framfor alteret og på...
J.C. Dahl: "Måbødalen"
På ferd mot vest over Hardangervidda opplever vi det dramatiske panoramaet når vidda går over i djupe bergkløfter og høge fossefall – eit utsyn som...
Rekonstruksjonsteikning av ei vikingtidskvinne ståande ved veven sin
Den opprettståande åkleveven, som framleis er i bruk på Vestlandet, er vikingtida sin vevteknikk. Ingen skip kunne leggja frå land utan store ullsegl...
Norheimsund
Det er ei viktig side ved kulturhistoria som ikkje kan lesast direkte i våre fysiske omgjevnader. Det er stadnamna. Dei tolkar naturen og miljøet og...