• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

 Folgefonna, Sørfonna

To av landets – og Fastlands-Europas – største isbrear, og dertil ei mengd småbrear, ligg innanfor Hordalands fylkesgrenser. Den «evige» is er...

Fra Kjeåsen mot Simadalsfjorden

Den norske vestkysten, med sine dype fjorder som skjærer seg langt inn mellom bratte fjell, hører til noen av de mest karakteristiske og – vil...

Steinsdalen i Kvam i Catharina Kølles strek

Matjord er eit ord som seier det meste. Det er jorda vi lever av, saman med ressursane i havet. Dette jordlaget – einskilde stader som feit og...

Det brattlendte landskapet på Havrå
Kulturlandskapet er ei innhaldsrik forteljing om å leva og overleva i naturen gjennom 5000 år, om dyrking, kultivering og husbygging – gårsdagens...
 Landet i vest – på randen av den skandinaviske halvøy. Fra Algrøyna i Fjell. (Svein Nord)

Hordaland er en scene for naturens mange vekslinger – i topografi, berggrunn, vegetasjon og dyreliv, gjennom klimaperioder og årstider.

Hårteigen
Naturens krefter og landskapets ressursar er ei utvikling som aldri står i ro – det er ei skapingssoge om berggrunnen, isen og vatnet som sliper og...
 Kysten av Grønland

Innlandsisen over Hordaland var en stormakt som har hatt avgjørende innflytelse på vår natur. Breene som ved begynnelsen av siste istid (for mer...

Valevåg i Sveio

Har du tenkt på hvordan Hordaland og den norske vestkysten ville se ut dersom landskapet mot havet var en brattskrent som stupte rett ned i et...

Litografi frå Odda

Den norske vestkysten er ein av dei mest varierte landskapsregionane i Europa. Eit tverrsnitt frå aust til vest gjennom Hordaland gjev oss den...