• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Karta viser den gradvise utbygginga av vegnettet frå midten av 1800-talet. Det er dampskipstrafikken og Vossebanen som for alvor skundar fram vegbygginga. Mange lokale vegar vart bygde ned til dampskipskaien eller til jernbanestasjonen, for å skaffa samband for m.a. ferskmjølkleveransane til Bergen.