• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Songsvanene i Frølandsvatnet

Songsvanene i Frølandsvatnet (Hallgeir B. Skjelstad)

Songsvanene i Frølandsvatnet

Frølandsvatnet er kanskje den staden i Hordaland der songsvanene lengst har hatt tilhald vinterstid. Dei kjem hit kvart år, og på det meste er det sett oppunder 30 individ. Særleg viktig er staden i kuldeperiodar, når vatna i til dømes Hålandsdalen i Fusa frys til. Utslepp av «varmt» vatn frå Frøland kraftstasjon gjer at Frølandsvatnet sjeldan eller aldri frys heilt til.

  • Byrkjeland, S.; Voie, R. 1999. Sangsvanebestanden i Hordaland – 160% økning siden 1988. Krompen 28:176–187.