• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Jernbarrar

Jernbarrane som vart funne på Rambjørg. (Ann-Mari Olsen)

JERNBARRAR PÅ RAMBJØRG

Jernrike myrar var ein viktig ressurs for garden og bygda i førhistorisk tid. Myrmalmen vart graven fram or myra, tørka og smelta til jern i blåsteromn. Råproduktet vart kalla blåsterjern, som vart tilarbeidd til flatsmidd (tynt jern), før ein laga reiskap eller våpen. Ei knippe av bortgøymde, flatsmidde, 30 cm lange jernstykke (barrar) med hempe i enden, er funne djupt i jordlaget ved eit elvefar på Rambjørg. Jernbarrane er sannsynlegvis frå vikingtida. Gløymde eigaren jernet sitt?