• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kraftstasjonen på Gåssand, Os

Kraftstasjonen på Gåssand (Svein Nord).

28. november 1914 var ein stor dag for osingane. Då kunne dei skrua på brytaren og få elektrisk lys i stovene sine. Det var som å opna døra til framtida, då kraftstasjonen på Gåssand vart sett i drift.

Den eine Gåssand-generatoren produserte kring 300 kw i 1914. Fire år seinare vart produksjonen dobla, men likevel måtte ein alt frå 1920 kjøpa kraft frå andre kraftverk. Krafta frå Gåssand utgjorde ein stadig mindre del av forbruket i bygda.

Kraftproduksjonen på Gåssand vart lagd ned i 1965, men kraftstasjonen er framleis driftsklar. Bygning og maskineri er halde vedlike, og velstelt og fin ser kraftstasjonen i dag ut slik han gjorde i 1918. Såleis er Gåssand kraftstasjon nærast eineståande, og han har stor verdi som teknisk kulturminne.