• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Vegen Stamnes-Eidslandet

Vertikale sprekkar i fjellet langs Bolstadfjorden, som her like nord for Dalseid, kan gjera vegen rasfarleg. Den smale vegen frå Dalseid til Eidslandet med handhogne tunnelar er frå 1930-åra og er eit imponerrande teknisk kulturminne av stor verdi.