• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Stavnaust

STAVNAUSTA PÅ STRAUME

På auststida av straumen ligg fire naust som truleg er bygde tidleg på 1800-talet. Nausta er bygde i grindverkskonstruksjon, ein byggjeteknikk som går attende til forhistorisk tid. Stavane og den tversgåande beten utgjer ei grind, dei langsgåande stavleiene ber takkonstruksjonane. Dei opne veggene utan kledning er særmerkte for dei indre fjordstrøka. Stavnausta kan vera kledde med liggjande eller ståande bordkledning. I stavnausta på Staume vart «byveden» lagra før han vart frakta til Bergen med ostraskutene.