• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Botnavatnet

BOTNAVATNET - EIT RESULTAT AV GODT BREARBEID

Ved byrjinga og slutten av dei mange istidene grov lokale brear ut botnar, der vi no finn Botnavatnet og dei fleste andre store vatna i Fitjarfjella. Inst i Botnavatnet er det morenerygger etter ein lokal bre i yngre dryas-perioden for 12000 år sidan. (Svein Nord)