• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Helleristningsskip frå Samnøya, Fusa

På austsida av Samnøya finst det helleristningar på to berg, eit par hundre meter frå kvarandre. Begge stader er det skipsmotiv som dominerer med over 20 figurar i alt. På det største feltet finst også skålgroper. På to av skipa på det største feltet endar stamnane i dyrehovud, om lag som på vikingskipa. Men ristningane på Samnøya hadde alt lenge vore oldtidsminne då vikingane siglde mot vest. Skipsfigurar av dette slaget vert daterte til slutten av bronsealderen, godt og vel 500 år f. Kr.