• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Det eldste tunet på Fryste eller Frøystein

Det eldste tunet på Fryste eller Frøystein. Bilete frå 1992 (Svein Nord)

Garden Frøystein ved Ulvikfjorden vert i dagleg tale kalla Fryste. I 1614 vart namnet skrive Frøstemb – ei tydeleg fordansking – og forma Frøsten vart brukt fram til matrikkelen av 1886 og 1907. Truleg har gardsnamnet opphavleg vore Frystvin; eit vinnamn. Det har såleis korkje med Frøy eller med stein å gjera.

På Frøystein, bruk 1, står framleis dei gamle gardshusa frå 1700- og 1800-talet. Røykstova på garden var truleg eldst. Glasstova, som ruvar i tunet med den tohøgda gavlen mot fjorden, og den minste kårstova, er restaurerte. I dette tunet får vi eit godt nærbilete av den eldre byggjeskikken. Først i 1971 kom det bilveg fram til Frøystein, som har lege uendra gjennom mange generasjonar.

Lauritz Galtung på Torsnes åtte Frøystein i 1647, men i 1695 hadde garden gått over til dottera, som såleis var den første sjølveigaren.