• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Bronsefunn frå Ålvik

Bronsefunn frå Ålvik (Ann-Mari Olsen, eigar: Universitetsmuseet i Bergen (B 6877)).

BRONSEFUNN FRÅ ÅLVIK

Under nokre steinar i utmarka på Vikedal, Indre Ålvik, vart det for snart 100 år sidan funne tre halsringar og to smykkenåler av bronse. Slike funn, bortgøymde i mark og urd, vert kalla depotfunn. Vi veit ikkje om dei skal tolkast som bortgøymde skattar eller som offer til guddomar og vette.

Funnet kan daterast til slutten av bronsealderen, 6-700 år f.Kr. og finst no på Universitetsmuseet i Bergen.