• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Skåråsmyri og teikn på  torvtakinga gror att,  men ei gammal steinbru viser framleis veg i landskapet

Skåråsmyri og teikn på  torvtakinga gror att,  men ei gammal steinbru viser framleis veg i landskapet  (Svein Nord).

TORVTAKING I SKARÅSMYRI

Skaråsmyri; ei stor torvmyr som høyrde til garden Soltveit, vart i 1874 seld for 1600 spesidalar. Kring 1903 vart det etablert eit aksjeselskap, A/S Skaraasmyren, som fram til 1920 dreiv storstilt torvtaking for sal til Bergen. Selskapet åtte ein lagerbygning med lasteplass og utstyr i Saltvika på Straume, og hadde maskiner og bygningar på myra.

Selskapet gjekk konkurs, og i 1927 vart eigedomen seld på auksjon til Hjelme kommune (no Øygarden) for kr 6300,-. Folk frå Øygarden tok torv på Skaråsmyri til eige bruk, men under siste krig vart det på ny trong for torv til energi, og det vart igjen stordrift på Skaråsmyri. Øygarden kommune selde området attende, førebels til staten, i 1980.